Underdog Spots & Sports

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Underdog Spots & Sports. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Underdog Spots & Sports.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Underdog Spots & Sports
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Underdog Spots & Sports. Underdog Spots & Sports neemt het op voor de kleintjes. Hier krijgen (te) gekke, onderbelichte sporten en reisbestemmingen een platform.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Underdog Spots & Sports verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Underdog Spots & Sports, neem dan gerust contact op.

info@pieterbuss.nl06 10 00 38 91| Homeruslaan 18-2 | 3581 MG | Utrecht| KvK-nummer: 52874435

Underdog Spots & Sports, onderdeel van Busy With News, is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Pieter Buss.

 

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Underdog Spots & Sports. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Underdog Spots & Sports via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics
De website van Underdog Spots & Sports verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers
De gegevens die Underdog Spots & Sports ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Antagonist
De website en back-ups van de website worden gehost Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Underdog Spots & Sports zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

De e-mail van Underdog Spots & Sports wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. 

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Underdog Spots & Sports, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Underdog Spots & Sports via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Underdog Spots & Sports of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Underdog Spots & Sports. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Underdog Spots & Sports privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Underdog Spots & Sports vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Underdog Spots & Sports. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Underdog Spots & Sports.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Underdog Spots & Sports opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Underdog Spots & Sports al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Underdog Spots & Sports vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Underdog Spots & Sports niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Underdog Spots & Sports jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@pieterbuss.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten
Underdog Spots & Sports verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Underdog Spots & Sportsvia e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Underdog Spots & Sports de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Underdog Spots & Sports met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Underdog Spots & Sports behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Underdog Spots & Sports dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Underdog Spots & Sports te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@pieterbuss.nl06 10 00 38 91| Homeruslaan 18-2 | 3581 MG | Utrecht| KvK-nummer: 52874435